Hơn 150 năm qua, hàng ngàn ấn phẩm báo chí số 1, số ra mắt, số đầu tiên liên tục nối tiếp nhau ra đời và đến với công chúng, từng bước kiến tạo bền bỉ, rạng ngời nền báo chí Việt Nam đặc sắc, sánh với các nền báo chí ra đời sớm, đi trước trên thế giới và khu vực. Tiếp thu tinh thần đó, với nỗ lực không ngừng, từ năm 2014 đến cuối năm 2020. Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã sưu tầm được gần 30.000 hiện vật, trong đó có hàng trăm tờ báo và tạp chí số 1, xuất bản từ năm 1865 đến năm 2020. Đó là những thời khắc, những dấu son của lịch sử báo chí, lịch sử đất nước và con người Việt Nam.