Ra đời trong khói lửa chiến tranh, ngay từ những bước đi đầu tiên, cán bộ, công nhân Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ, thiếu thốn để sản xuất vũ khí trong hang sâu và dưới những tán cây rừng. Bom rơi, đạn nổ, lũ cuốn, mất mát, hi sinh nhưng với truyền thống tự lực, tự cường, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo đã trở thành phẩm chất, bản lĩnh quý báu, là tài sản vô giá, là hành trang thúc giục những người lính thợ Z131 biết vượt lên chính mình trong suốt hành trình 55 năm xây dựng, trưởng thành.