Trong lúc cả xã hội đang nỗ lực để trẻ em được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo dục, bồi đắp nhân cách bằng tình yêu thương thì một số cá nhân, tổ chức tự nhận mình là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền để làm những việc trái với luân thường đạo lý. Đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cụ thể là những đối tượng này đã núp dưới vỏ bọc chuyên gia giáo dục hay đội lốt tu hành để lôi kéo, kích động và lợi dụng trẻ em vào phục vụ cho những mưu đồ xấu.