Trong những ngày qua lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường trên phạm vi toàn thế giới, một số tà giáo đã ra sức tuyên truyền về ngày tận thế, đẩy mạnh các hoạt động thu nạp tín đồ, quyên góp mang danh nghĩa để khuếch trương thay thế hòng tìm chỗ đứng trong xã hội. Không chỉ có vậy, các tà giáo còn cấu kết chặt chẽ với những kẻ cực đoan trong các giáo phái, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dân chủ nhân quyền, về tự do tôn giáo hòng gây nhiễu loạn thông tin để đục nước béo cò. Tất cả sẽ có trong chương trình "Nhận diện sự thật", xin mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem.