Hiện nay, các cấp Đảng đang tiến hành Đại hội để tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc. Các tổ chức, trang mạng phản động cùng các thế lực nhân danh tri thức, nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền lại kéo nhau ngoi lên, ra sức viết bài, xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá. Bên cạnh một số chiêu trò cũ như xuyên tạc về công tác nhân sự, lợi dụng việc góp ý văn kiện để nhằm mục đích đòi đa nguyên, đa Đảng thì năm nay còn một cái cớ nữa để gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, đó là lợi dụng dịch Covid-19. Núp dưới nhiều bài viết dạng tin giả hoặc chia sẻ tin giả rồi thêm thắt, tô vẽ thêm những chi tiết hoang đường nhằm gây hoang mang cho người dân, gây phức tạp hơn cho các hoạt động phòng chống dịch, và đặc biệt nguy hiểm là khiến người dân mất niềm tin vào Đảng, nhà nước và quân đội.