Những ngày gần đây, một số kẻ đã ra sức lợi dụng vụ việc các đối tượng trong nhóm "đồng thuận" ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội chống đối người thi hành công vụ dẫn tời 3 chiến sĩ cảnh sát hi sinh và đối tượng cầm đầu Lê Đình Kình thiệt mạng để bôi nhọ lực lượng vũ trang, bôi nhọ chính quyền, kích động người nhẹ dạ cả tin hòng gây ra những bất ổn cho xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, chia rẽ nhân dân với lực lượng vũ trang. Đây là mưu đồ hết sức nham hiểm, thâm độc của các thế lực thù địch phản động. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn này.