Những ngày này, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đẩy mạnh những hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân do Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, đội quân của nhân dân, vì nhân dân. Thì đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên, nhằm chia rẽ quân đội với nhân dân, xuyên tạc bản chất truyền thống cách mạng của quân đội. Nguy hiểm hơn là bằng những lời lẽ ngụy biện, xảo trá, họ luôn cổ súy cho cái gọi là "quân đội phi giai cấp", "quân đội đứng ngoài chính trị". Mời quý vị cùng đón xem chương trình Nhận diện sự thật - Số 40 để làm rõ hơn những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm này.