Chương trình Nhận diện sự thật với sự tham gia của Đại tá, PGS - TS Nguyễn Văn Sự, Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị. Mời quý vị và các đồng chí cùng nhận diện những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch phản động và những kẻ cơ hội đội lốt các nhà hoạt động nhân quyền, nhà yêu nước trước thềm Đại hội Đảng.