Thời gian qua, tình trạng xuyên tạc, bẻ cong lịch sử cũng là một trong những thủ đoạn nguy hiểm mà những kẻ cơ hội, phản động đang ráo riết thực hiện, trong đó có một số giọng điệu xuyên tạc về Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Những kẻ đó là ai, họ đưa ra những luận điệu sai trái đó nhằm mục đích gì ? Chương trình "Nhận diện sự thật - Nhận diện những chiêu trò nhằm viết lại lịch sử" sẽ làm rõ vấn đề này với vị khách mời là Đại tá, Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Mạnh - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, Khoa Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Kính mời quí vị và các đồng chí chú ý đón xem.