Giữa cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đạt nhiều kết quả tích cực thì các thế lực thù địch phản động, những phần tử cơ hội lại ra sức lợi dụng vấn đề này để tiến hành các hoạt động chống phá. Vậy những chiêu thức gì đang được các thế lực thù địch phản động sử dụng để xuyên tạc, phủ nhật quyết tâm đấu tranh, phòng chống tham nhũng của Đảng? Sự nguy hiểm của những chiêu thức đó như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi chương trình "Nhận diện sự thật" phát sóng ngày 19/7/2018.