Thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện những bài viết có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến tự chuyển hóa của một vài trí thức Đảng viên. Ngay lập tức các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội về chính trị đã triệt để lợi dụng tán phát nhằm phủ nhận thành quả cách mạng, nói xấu Đảng và nhà nước ta. Thực chất của chiêu thức đó như thế nào? Cuộc trò chuyện với Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Thủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng sẽ làm rõ thêm về vấn đề này.