Đã thành quy luật, mỗi khi có sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc hay trước mỗi kì họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội thì các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách đẩy mạnh các hoạt động chống phá như làm nóng lại những vấn đề đã cũ, hoặc tuyên truyền, xuyên tạc các sự kiện lịch sử nhằm hướng lái dư luận để "đục nước béo cò". Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện các âm mưu và thủ đoạn đó.