Khi nói về tự do ngôn luận - tự do báo chí thì một vài tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước luôn rêu rao rằng ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, mặt khác họ luôn cho rằng tự do báo chí tại nhiều nước phương Tây là hình mẫu tuyệt đối hay chân lý đỉnh cao. Từ những qui định về tự do ngôn luận, tự do báo chí trong hệ thống pháp luật ở một số quốc gia phương Tây đã được khái lược trong chương trình chắc chắn sẽ giúp những ai còn thiếu thiện chí với Việt Nam nhìn nhận, đánh giá khách quan về tự do báo chí ở Việt Nam cũng như cho rằng Việt Nam vi phạm tự do báo chí là không có cơ sở, không đúng với sự thật về một nền báo chí tự do mà người dân Việt Nam đang được hưởng.