Kính mời quí vị và các đồng chí theo dõi chương trình "Nhận diện sự thật" cùng với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Phó trưởng ban Tuyên truyền Lý luận Báo Nhân dân để nhận diện những thông tin giả mạo nhằm mục đích xấu cũng như những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để tán phát những thông tin này.