Tự do báo chí là quyền cơ bản của công dân, điều này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí của người dân đã và đang được đảm bảo và tiếp tục được nhà nước hoàn thiện và củng cố. Tuy nhiên, tự do báo chí cũng chính là chiêu bài để các đối tượng xấu, các tổ chức, cá nhân phản động lợi dụng để chống phá Việt Nam với nhiều luận điệu không đúng sự thật. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình "Nhận diện sự thật" lần này sẽ giúp các quí vị khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề.