Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, Internet có tác động rất to lớn trong đời sống con người. Rõ ràng, kho tàng trí thức phong phú và không biên giới này giúp cho con người, trong đó có gia đình, tế bào của xã hội thực hiện việc học tập suốt đời.  Tuy nhiên, những tác động xấu, tiêu cực của công nghệ số cũng đang bủa vây, thậm chí là thẩm thấu hàng ngày, hàng giờ vào mỗi con người mà không phải ai trong chúng ta cũng nhận biết được, bởi các thế lực xấu đã và đang lợi dụng đường biên giới mềm Internet để tấn công vào mỗi ngôi nhà của chúng ta bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi mà chương trình Nhận diện sự thật tạm gọi là "sự xâm lăng văn hóa" từ mỗi gia đình.