Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng dấu chân của những người đi tìm đồng đội vẫn chưa hề ngơi nghỉ. Khắp dọc dài đất nước, từ Bắc vào Nam cho tới vùng cao nguyên khô khát trên đất bạn Lào, hay nơi rừng rậm của đất nước chùa tháp; tất cả chỉ với một niềm mong mỏi tìm và đưa những người con đã hi sinh vì nghĩa lớn trở về với đất mẹ thân yêu.