Lòng yêu nước xưa nay luôn là tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý của mỗi người dân Việt Nam. Chính nhờ tình cảm này mà dân tộc Việt Nam đã tạo nên sức mạnh và sự khác biệt với rất nhiều dân tộc khác trên thế giới. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cứ mỗi khi xảy ra một số sự cố đáng tiếc có liên quan đến yếu tố nước ngoài thì lòng yêu nước của người dân lại bị các thế lực phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để kích động. Chương trình Nhận diện sự thật xin một lần nữa quay trở lại đề tài này để giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện thêm những chiêu trò mới xuất hiện trong việc lợi dụng lòng yêu nước để lôi kéo, kích động người dân.