Bầu không khí thuốc súng và bất ổn vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Những thương vong do vòng xoáy bạo lực dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Có quốc gia hàng chục năm trước vốn bình yên, thịnh vượng nhưng chỉ sau cơn sóng mang danh phong trào dân chủ quét qua, những gì còn lại là đổ nát và xâu xé quyền lực giữa các đảng phái, sắc tộc. Những tổ chức lâu nay luôn coi mình là đại diện cho tiếng nói về quyền tự do của con người, cơ quan truyền thông khác từng cổ xúy cho phong trào dân chủ thì nay đứng nhìn hoặc cố tình làm ngơ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình "Nhận diện sự thật - Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam tiến bộ và thực chất".