Thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức quốc tế đã phát tán trên mạng xã hội các bài viết rêu rao rằng: Ở Việt Nam không có tự do thông tin, tự do internet, chính quyền Việt Nam dùng nhiều biện pháp, trong đó có ban hành văn bản pháp luật để kiểm duyệt việc truy cập internet, đàn áp, bắt giữ các blogger. Đó là những luận điệu xuyên tạc cũ rích về tình hình tự do thông tin, tự do internet ở Việt Nam. Vậy mục đích của chúng là gì? Thủ đoạn của chúng ra sao? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương trình "Nhận diện sự thật".