Ngay sau Tết Nguyên Đán sắp tới, hàng vạn thanh niên cả nước sẽ lên đường nhập ngũ năm 2020, với thanh niên Việt Nam, tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc mà còn là cơ hội được học tập, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, rèn luyện cả về kiến thức lẫn bản lĩnh. Thế nhưng lại xuất hiện nhiều đối tượng xấu lại nhân dịp này để xuyên tạc Luật Nghĩa vụ quân sự, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng nhằm phá hoại mối quan hệ giữa nhân dân và Đảng, Nhà nước và Quân đội. Việc nhận diện và vạch trần âm mưu sẽ giúp người dân, nhất là các bạn trẻ hiểu đúng, hiểu rõ chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về Nghĩa vụ quân sự.