Chương trình "Nhận diện sự thật" tuần này với sự phân tích của chuyên gia kinh tế Tiên sĩ Nguyễn Minh Phong sẽ giúp quý vị khán giả hiểu hơn về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam liên minh Châu âu EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam liên minh Châu âu EVIPA và những vấn đề xung quanh các thế lực thù địch, chống phá.