Lâu nay rất nhiều đối tượng đã tìm cách hạ thấp vị thế và uy tín của Đảng, đòi thay đổi chế độ, xuyên tạc Đảng và chế độ hòng làm người dân hoang mang, suy giảm niềm tin vào Đảng và Quân đội thì nay với những gì mà Đảng ta, quân đội ta đã làm trong phòng, chống dịch  ovid - 19 là minh chứng rõ nét rằng lợi ích của Đảng, Nhà nước, Quân đội không gì khác chính là vì lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia dân tộc. Chương trình "Nhận diện sự thật" tuần này sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về một quân đội cách mạng, luôn hết lòng vì nhân dân, phuc vụ cho nhân dân Việt Nam.