Chiến tranh đã lùi xa nhưng tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/4/1975 vẫn còn nguyên vẹn, người ta vẫn còn đi tìm lời giải cho sự thất bại của một cường quốc về kinh tế và quân sự như Mỹ trước một đối thủ Việt Nam có tiềm lực kinh tế và quân sự thấp kém hơn nhiều. Đã có nhiều sự lý giải đúng, cũng có không ít sự lý giải xuyên tạc lịch sử, họ xuyên tạc như thế nào và nhằm mục đích gì? Chương trình Nhận diện sự thật với sự phân tích, bình luận của các nhân chứng, những nhà nghiên cứu sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.