Mở rộng dân chủ, lắng nghe những ý kiến tâm huyết của nhân dân là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Hưởng ứng tinh thần ấy, các hoạt động, ý kiến cho Đảng trước thềm đại hội XIII đang diễn ra khá sôi động và mang lại những kết quả tích cực. Thế nhưng, một thực tế rất đáng quan tâm gần đây là cả trong và ngoài nước đã xuất hiện một số người lợi dụng góp ý để gây nhiễu thông tin, làm rối tình hình, kích động nhằm tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình "Nhận diện sự thật" ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về vấn đề này.