Mục đích của các thế lực thù địch, phần tử chống đối đã rất rõ ràng và không bao giờ thay đổi, cho nên chúng ta không thể lơ là, xem nhẹ những thủ đoạn tuy đã cũ bởi nó có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Để tránh rơi vào cái bẫy thông tin xấu độc do các thế lực thù địch dàn dựng tinh vi thì vấn đề quan trọng là mỗi người dân sử dụng mạng xã hội cần thể hiện trách nhiệm, trước tiên là với chính bản thân mình để mỗi thông tin tiếp nhận thực sự mang lại ý nghĩa trong cuộc sống, chứ không phải thụ động đi theo sự dẫn dụ của những kẻ chuyên hành nghề phá hoại tiến trình phát triển của đất nước.