Những thông tin về chế độ hỗ trợ và một số đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với Cách mạng, người tham gia kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như người làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài sẽ được khách mời là Đại tá Vũ Công Thành - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Cục Chính sách, Tổng cục Chính Trị - giải đáp trong chương trình Hộp thư Truyền hình - Số 291 của kênh truyền hình QPVN.