Chuyên mục "Hộp thư truyền hình - Số 289" sẽ là những giải đáp của cơ quan chức năng bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng về chế độ chính sách bảo hiểm y tế đối với người lao động và thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu theo Nghị định, qui định của Chính phủ. Để giải đáp thắc mắc của quý vị và các đồng chí, chương trình Hộp thư Truyền hình đã mời đến trường quay đồng chí Đại tá Trần Thanh Phương, Phó trưởng phòng Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng.