Thanh niên xung phong là lực lượng chiến đấu được thành lập từ những năm 50 của thế kỷ trước. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, đã có hàng vạn thanh niên xung phong hy sinh, bị thương, bị nhiễm chất độc hóa học trên mọi mặt trận. Để ghi nhận công lao của lực lượng này, từ năm 1999 đến nay, chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp gặp vướng mắc trong việc giải quyết chế độ. Chuyên mục Hộp thư Truyền hình - Số 286 xin được dành toàn bộ thời lượng để giải đáp thắc mắc của quý vị và các đồng chí cùng sự tham gia của khách mời là Đồng chí Nguyễn Cao Vãng - Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.