Những thay đổi trong chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi bổ sung đã nhận được rất nhiều thư của quý vị và các đồng chí, các chiến sĩ quan tâm về vấn đề này. Trong số 284, chúng tôi tiếp tục mời đến trường quay Trung tá Nguyễn Xuân Thăng - Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách, BHXH Bộ Quốc phòng - để giúp quý vị giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề này.