Chuyên mục Hộp thư truyền hình - Số 274 là những giải đáp của Đại tá Trần Hải Tuấn - Trưởng phòng Chính sách, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội NDVN về những thắc mắc liên quan đến chế độ an điều dưỡng trong quân đội dành cho quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng.