An điều dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu là một trong những chế độ chính sách luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm. Nhằm góp phần chăm sóc về tinh thần, vật chất đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu. Hàng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cho các đơn vị tổ chức cho nhiều đoàn cán bộ đi an điều dưỡng. Vậy đối tượng và những chính sách cụ thể áp dụng cho từng đối tượng được hưởng chế độ an điều dưỡng này là như thế nào? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Hộp thư Truyền hình - Số 266 phát sóng ngày 09/10/2018 trên kênh QPVN để có được giải đáp chính xác nhất cho những thắc mắc trên.