Từ số trước của chuyên mục Hộp thư Truyền hình, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các đồng chí những thông tin mới nhất về chế độ chính sách bảo hiểm y tế đối với quân nhân và thân nhân người lao động trong quân đội, song chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều thư của khán giả gửi về với những thắc mắc về chính sách này. Vì vậy, chuyên mục Hộp thư Truyền hình ngày 02/6/2018 tiếp tục mời đến trường quay Đại tá Lưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.