Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Luật an toàn vệ sinh lao động luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị khán giả và các cán bộ, chiến sĩ xem truyền hình. Để giúp quý vị và các đồng chí hiểu hơn về những điểm mới     này, Chương trình Hộp thư Truyền hình - Số 283 đã mời đến trường quay Trung tá Nguyễn Xuân Thăng –Phó trưởng phòng Chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ quốc phòng.