Vừa qua thì Chính phủ có ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP - Quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Để Thông tin thêm đến quý vị và các đồng chí, chương trình Hộp thư Truyền hình ngày 22/9/2018 đã mời đến trường quay ông Nguyễn Duy Kiên – Phó Cục trưởng Cục người có công, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội.