Chuyên mục "Hộp thư truyền hình - Số 285"  tiếp tục là những giải đáp về chính sách đối với thương, bệnh binh, đặc biệt là việc giám định lại vết thương đối với thương, bệnh binh cùng với khách mời là đồng chí Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.