Chuyên mục "Hộp thư truyền hình - Số 288" giải đáp về các chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, đặc biệt là việc giải quyết đối với nhiều trường hợp thanh niên xung phong không còn hồ sơ giấy tờ gốc. Để giải đáp thắc mắc của quý vị và các đồng chí, chương trình Hộp thư Truyền hình đã mời đến trường quay đồng chí Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam.