Chuyên mục "Hộp thư truyền hình - Số 287" tiếp tục những giải đáp thông tin mới nhất, những thay đổi trong chế độ tại nạn lao động bệnh nghề nghiệp của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung cùng với khách mời là Trung tá Nguyễn Xuân Thăng, Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.