Chương trình Hộp thư Truyền hình - Số 290 đã mời đến trường quay Đại tá Trần Thanh Phương, Phó trưởng phòng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng để tiếp tục giải đáp thắc mắc của quý vị khán giả về chế độ chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân của quân nhân, người làm công tác cơ yếu, công nhân và viên chức Quốc phòng.