Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 137:

- Tìm thấy hài cốt liệt sĩ có tên Nguyễn Văn Hồng quê ở miền Bắc.

- Trận đánh căn cứ Bạc Hà - nhiều liệt sĩ còn nằm lại.

- Một ngày với đội quy tập 192 trên đất bạn Lào.