Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 136:

- Hà Giang: Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ.

- Tổng hợp công tác quy tập ở trong và ngoài nước.

- Kinh nghiệm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của gia đình Liệt sĩ Phan Đăng Toán. 

- Tìm thông tin về Liệt sĩ Đinh Văn Phúc.