Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 135:

Bàn giao 09 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại tỉnh Pailin.

- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế khảo sát mộ liệt sĩ tại cao điểm A Tây thuộc huyện A Lưới.

- Ngày trở về của hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Tuấn.

- Thông tin về vị trí an táng 100 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A và ước nguyện của mẹ liệt sĩ tròn 100 tuổi.