Chương trình "Đi tìm đồng đội - Số 124" tuần này có một số nội dung chính sau đây:

- Việt Nam - Campuchia: Tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt nam hy sinh ở Campuchia.

- Quân khu 4: Phấn đấu tìm thấy 150 hài cốt liệt sĩ ở Lào.

- Ban công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế: Hội đàm về công tác quy tác hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019 - 2020 với 2 tỉnh Salavan và Sê Kông.

- Hiệu quả từ chủ trương thành lập các đội quy tập ở địa bàn còn nhiều hài cốt liệt sĩ.

- Ngày trở về của liệt sĩ Lưu Hữu Trí