Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 118:

- Quân khu 7 và Quân khu 9: Đón nhận và án táng 854 HCLS.

- Hành trình trả lại tên cho đồng đội.

- Đất mẹ đón các anh trở về.

- Tìm thông tin về Trạm Phẫu Chi khu Mỹ An.