Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 119:
- Tìm thân nhân 2 liệt sĩ được tìm thấy ở Gia Lai.

- Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Quy tập 1 mộ liệt sĩ tập thể.

- Quảng Trị: Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ.

- Tìm thấy anh từ bức thư gửi về gia đình.

- Tìm thông tin phần mộ liệt sĩ Đinh Văn Phúc.