Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 122:

- Hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tại Australia.

- Nỗi niềm của CCB, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 403, QK 5.