Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 121:

- Cung cấp thông tin về nơi an táng HCLS cho BCĐ 515 tỉnh Bình Định.

- Thông tin nơi an táng LS Phạm Hoàng tại Quảng Ngãi.

- Thông tin nơi an táng LS (Quê miền Bắc) hy sinh năm 1667 tại Đồi Cày.