Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 120:

- Quảng Trị: Quy tập 03 hài cốt liệt sĩ.

- Đề nghị xác định danh tính 56 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn Đặc công 403, Quân khu 5.

- Hành trình tìm và đưa liệt sĩ Đỗ Thị Liên về với quê hương An Giang.