Hồ sơ tìm mộ liệt sỹ gửi mục "Nhắn tìm đồng đội" bao gồm: 

- 01 bản photocopy Giấy báo tử Liệt sỹ.

- 01 ảnh Liệt sỹ cỡ 9x12cm.

- Địa chỉ báo tin và điện thoại thân nhân Liệt sỹ.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Thư ký Biên tập, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Số 165 - Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.62878989.