Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 126:

- Thỏa nỗi mong chờ của ông Vũ Huy Bẩy.

- Thiện nguyện bằng cả tấm lòng tri ân.

- Mong ước tìm hài cốt chồng của bà Lê Thị Lành ở tỉnh Hải Dương.